Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Stołecznego Warszawy

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy

Aktualności

Opublikowano: 21.08.2015 13:59
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje o egzaminie na Specjalistę/Konsultanta w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
W dniu 3 grudnia 2015 roku odbędzie się egzamin na Specjalistę/Konsultanta w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Egzamin przeprowadzony będzie w oparciu o zasady egzaminowania zawarte w „Programie potwierdzania kwalifikacji osób pracujących w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinach w szczególności z problemem alkoholowym”.
Opublikowano: 27.07.2015 20:28
Wczesna profilaktyka marginalizacji – program pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i ich rodzinami
Pani Elżbieta Dallemura - terapeuta środowiskowy, asystent rodzinny, koordynator merytoryczny programu psychoprofilaktycznego realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom „Szansa”, skierowanego do rodzin marginalizowanych na osiedlu socjalnym w Białymstoku w artykule zamieszczonym na łamach czerwcowego wydania "Świata Problemów" pt.: "Wczesna profilaktyka marginalizacji – program pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i ich rodzinami" analizuje najskuteczniejszą metodę rozwiązania problemu marginalizacvji we wczesnych latach dzieciństwa tj. wczesną profilaktykę oraz zintegrowane usługi wspomagające prawidłowy rozwój małego dziecka.
Opublikowano: 23.06.2015 17:45
Spotkanie z przedstawicielami Dzielnicowych Zespołów
W dniu 22 czerwca br. w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Targówek odbyło się spotkanie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy z przedstawicielami Dzielnicowych Zespołów.
Opublikowano: 24.05.2015 13:35
Ankieta poświęcona świadomości konsumentów i skuteczności informacji na temat alkoholu
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaprasza do wypełnienia ankiety poświęconej świadomości konsumentów i skuteczności informacji na temat alkoholu w ramach badania wykonywanego jako wspólne działanie Unii Europejskiej w sprawie ograniczenia szkodliwych skutków spożywania alkoholu (RARHA)
Opublikowano: 23.04.2015 17:50
Indywidualne koszty hazardu problemowego i patologicznego
„Bardzo negatywnym skutkiem uprawiania hazardu jest pogorszenie się sytuacji rodzinnej ważnym osób uwikłanych w hazard, do utraty rodziny włącznie. Dla około 64% ankietowanych problemy te okazały się poważne lub bardzo poważne”
Opublikowano: 29.03.2015 16:19
Egzamin na Certyfikowanego Specjalistę w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że egzamin na Certyfikowanego Specjalistę w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych odbędzie się 28.05.2015 r. (czwartek)
Opublikowano: 26.02.2015 8:50
Prawa pacjenta w placówkach Leczenia uzależnienia od alkoholu
"Poszanowanie praw pacjenta to najważniejszy miernik jakości świadczeń zdrowotnych. Sytuacje, w których osoby uzależnione nie mogą się leczyć odwykowo, bo „nie pasują” do programu, przyjętej rutyny postępowania, wymagają dodatkowych starań lub nakładów, czy też z powodu braku windy – to jaskrawe przykłady naruszania ich praw do świadczeń zdrowotnych"
Opublikowano: 6.11.2014 10:16
Zaproszenie na spotkanie
przedstawicieli Dzielnicowych Zespołów oraz członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy
Opublikowano: 30.06.2014 15:06
Powstrzymaj pijanego kierowcę
Badania zrealizowane na zlecenie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wskazują, że aż 35% Polaków było świadkami prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu.
Opublikowano: 17.03.2014 13:29
W dniach 7-8 kwietnia 2014 r. PARPA organizuje w Warszawie szkolenie dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych powołanych do realizacji zadań związanych z pomocą rodzinom z problemem przemocy
Celem przedsięwzięcia będzie m.in. omówienie psychologicznych zasad prowadzenia rozmowy z członkami rodzin z problemem przemocy, poznanie praktycznych aspektów procedury „Niebieskie Karty”, poznanie przepisów prawa umożliwiających skuteczne przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Koszty związane z udziałem w szkoleniu (zakwaterowanie, wyżywienie, dydaktyka) ponosi PARPA.