Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Stołecznego Warszawy

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy

Aktualności

Opublikowano: 24 May 2015 13:35
Ankieta poświęcona świadomości konsumentów i skuteczności informacji na temat alkoholu
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaprasza do wypełnienia ankiety poświęconej świadomości konsumentów i skuteczności informacji na temat alkoholu w ramach badania wykonywanego jako wspólne działanie Unii Europejskiej w sprawie ograniczenia szkodliwych skutków spożywania alkoholu (RARHA)
Opublikowano: 23 April 2015 17:50
Indywidualne koszty hazardu problemowego i patologicznego
„Bardzo negatywnym skutkiem uprawiania hazardu jest pogorszenie się sytuacji rodzinnej ważnym osób uwikłanych w hazard, do utraty rodziny włącznie. Dla około 64% ankietowanych problemy te okazały się poważne lub bardzo poważne”
Opublikowano: 29 March 2015 16:19
Egzamin na Certyfikowanego Specjalistę w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że egzamin na Certyfikowanego Specjalistę w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych odbędzie się 28.05.2015 r. (czwartek)
Opublikowano: 26 February 2015 8:50
Prawa pacjenta w placówkach Leczenia uzależnienia od alkoholu
"Poszanowanie praw pacjenta to najważniejszy miernik jakości świadczeń zdrowotnych. Sytuacje, w których osoby uzależnione nie mogą się leczyć odwykowo, bo „nie pasują” do programu, przyjętej rutyny postępowania, wymagają dodatkowych starań lub nakładów, czy też z powodu braku windy – to jaskrawe przykłady naruszania ich praw do świadczeń zdrowotnych"
Opublikowano: 6 November 2014 10:16
Zaproszenie na spotkanie
przedstawicieli Dzielnicowych Zespołów oraz członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy
Opublikowano: 30 June 2014 15:06
Powstrzymaj pijanego kierowcę
Badania zrealizowane na zlecenie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wskazują, że aż 35% Polaków było świadkami prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu.
Opublikowano: 17 March 2014 13:29
W dniach 7-8 kwietnia 2014 r. PARPA organizuje w Warszawie szkolenie dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych powołanych do realizacji zadań związanych z pomocą rodzinom z problemem przemocy
Celem przedsięwzięcia będzie m.in. omówienie psychologicznych zasad prowadzenia rozmowy z członkami rodzin z problemem przemocy, poznanie praktycznych aspektów procedury „Niebieskie Karty”, poznanie przepisów prawa umożliwiających skuteczne przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Koszty związane z udziałem w szkoleniu (zakwaterowanie, wyżywienie, dydaktyka) ponosi PARPA.
Opublikowano: 18 February 2014 14:53
Uzależnienia behawioralne – czym są i skąd się biorą?
"Do niedawna uzależnienia wiązano przede wszystkim z zażywaniem substancji psychoaktywnych. Dziś coraz częściej mamy do czynienia z uzależnieniami behawioralnymi, czyli od czynności"- pisze Pani Nina Ogińska-Bulik psycholog, profesor zwyczajny, kierownik Zakładu Psychologii Zdrowia, Instytut Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego w lutowym wydaniu "Swiata problemów"
Opublikowano: 30 December 2013 18:43
Zasady finansowania superwizji klinicznej w 2014 r. w ramach Programu szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz w zakresie instruktora terapii uzależnień
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawiła zasady finansowania superwizji klinicznej w 2014 r.
Opublikowano: 28 November 2013 17:05
NIK, alkohol i przemoc