Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Stołecznego Warszawy

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy

Aktualności

Opublikowano: 11.09.2020 17:30
Informacja PARPA - Egzaminy dla terapeutów
W związku z sytuacją epidemiczną oraz obowiązującymi obostrzeniami sanitarnymi uległ zmianie egzamin certyfikacyjny dla kandydatów na specjalistów psychoterapii uzależnień oraz kandydatów na instruktorów terapii uzależnień
Opublikowano: 13.08.2020 18:20
Podwójna diagnoza – podwójny problem?
Osoby nadużywające lub uzależnione od substancji psychoaktywnych poza tym problemem zmagają się również z innymi chorobami i problemami psychicznymi.
Opublikowano: 16.07.2020 20:40
Wspólnota AA zaprasza
Uzależnienie od alkoholu, potocznie zwane alkoholizmem, to ciężka choroba dotykająca coraz więcej osób, również ludzi bardzo młodych.
Opublikowano: 24.06.2020 20:41
Informacja PARPA o zmianach dotyczących zezwoleń i wydatkowania środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
W dniu 23 czerwca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1086). Zawiera ona istotne zmiany w zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatkowania środków pochodzących z opłat za te zezwolenia
Opublikowano: 11.05.2020 17:39
Działania pomocowe w czasie epidemii
Informacje na temat działań pomocowych realizowanych w 2020 r. w ramach zadań zleconych przez m.st. Warszawę, prowadzonych przez organizacje pozarządowe i placówki lecznictwa odwykowego podczas stanu epidemii COVID-19
Opublikowano: 9.04.2020 14:32
Komunikat
Komunikat w sprawie kontaktu z Dzielnicowymi Zespołami Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy
Opublikowano: 21.02.2020 19:12
Terminy egzaminów na certyfikowanego specjalistę w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych na 2020 r.
W dniach 26-27 maja 2020 roku (wtorek - środa) odbędzie się sesja egzaminacyjna na certyfikowanego specjalistę w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych.
Opublikowano: 22.01.2020 17:38
Świat Problemów - "Pomóc przede wszystkim sobie"
Zapraszamy do zapoznania się z wywiadem Katarzyny Kuleszy z Joanną WAWERSKĄ-KUS - psychoterapeutką humanistyczną, certyfikowaną specjalistką psychoterapii uzależnień, superwizorką PARPA i Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień na temat wychodzenia z destrukcji współuzależnienia, poszukiwaniu odpowiedzi i naprawianiu relacji w trudnych związkach.
Opublikowano: 12.12.2019 19:28
Egzaminy dla terapeutów uzależnień
Informacja Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o wiosennej i zimowej sesji egzaminów dla kandydatów na specjalistów psychoterapii uzależnień i instruktorów terapii uzależnień w roku 2020
Opublikowano: 19.11.2019 18:20
Trudności w leczeniu kobiet uzależnionych od alkoholu
Na łamach "Świata Problemów" Artur Juczyński podejmuje problematykę uzależnienia od alkoholu wśród kobiet i trudności związanych z ich leczeniem.