Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Stołecznego Warszawy

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy

Aktualności

Opublikowano: 24.06.2020 20:41
Informacja PARPA o zmianach dotyczących zezwoleń i wydatkowania środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
W dniu 23 czerwca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1086). Zawiera ona istotne zmiany w zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatkowania środków pochodzących z opłat za te zezwolenia
Opublikowano: 11.05.2020 17:39
Działania pomocowe w czasie epidemii
Informacje na temat działań pomocowych realizowanych w 2020 r. w ramach zadań zleconych przez m.st. Warszawę, prowadzonych przez organizacje pozarządowe i placówki lecznictwa odwykowego podczas stanu epidemii COVID-19
Opublikowano: 9.04.2020 14:32
Komunikat
Komunikat w sprawie kontaktu z Dzielnicowymi Zespołami Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy
Opublikowano: 21.02.2020 19:12
Terminy egzaminów na certyfikowanego specjalistę w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych na 2020 r.
W dniach 26-27 maja 2020 roku (wtorek - środa) odbędzie się sesja egzaminacyjna na certyfikowanego specjalistę w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych.
Opublikowano: 22.01.2020 17:38
Świat Problemów - "Pomóc przede wszystkim sobie"
Zapraszamy do zapoznania się z wywiadem Katarzyny Kuleszy z Joanną WAWERSKĄ-KUS - psychoterapeutką humanistyczną, certyfikowaną specjalistką psychoterapii uzależnień, superwizorką PARPA i Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień na temat wychodzenia z destrukcji współuzależnienia, poszukiwaniu odpowiedzi i naprawianiu relacji w trudnych związkach.
Opublikowano: 12.12.2019 19:28
Egzaminy dla terapeutów uzależnień
Informacja Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o wiosennej i zimowej sesji egzaminów dla kandydatów na specjalistów psychoterapii uzależnień i instruktorów terapii uzależnień w roku 2020
Opublikowano: 19.11.2019 18:20
Trudności w leczeniu kobiet uzależnionych od alkoholu
Na łamach "Świata Problemów" Artur Juczyński podejmuje problematykę uzależnienia od alkoholu wśród kobiet i trudności związanych z ich leczeniem.
Opublikowano: 21.10.2019 18:16
Opinia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie możliwości uzyskiwania przez gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych danych od innych podmiotów
Dnia 4 października 2019 r. PARPA otrzymała od Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych opinię w przedmiocie możliwości uzyskiwania przez gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych danych, w tym danych wrażliwych, od innych podmiotów na podstawie art. 25a ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r., poz. 2137 ze zm.) na rzecz procedury zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu.
Opublikowano: 19.09.2019 18:43
Sukcesy i wyzwania w implementacji dobrej profilaktyki
"Nie wszystkie działania profilaktyczne są tak samo skuteczne. Coraz więcej gmin dostrzega ten fakt i skupia się na finansowaniu i propagowaniu tych programów profilaktycznych, które mają udokumentowaną skuteczność. Na co należy zwracać uwagę i jak dobierać programy profilaktyczne?"
Opublikowano: 28.08.2019 17:51
Nowe wzory dokumentów dla terapeutów na stronie PARPA
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zamieściła zaktualizowane wzory dokumentów dla osób planujących przystąpić do egzaminu certyfikacyjnego na specjalistę psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień