Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Stołecznego Warszawy

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy

Aktualności

Opublikowano: 13.09.2016 17:12
Stanowisko Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w sprawie przetwarzania danych osobowych
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w dniu 7 września 2016r. przedstawiła stanowisko w sprawie przetwarzania danych osobowych przez gminne komisja rozwiązywania problemów alkoholowych
Opublikowano: 17.06.2016 19:38
Ocalone szanse
W świetlicy socjoterapeutycznej „rozwój” to synonim sukcesu. Bo jak inaczej podsumować taką historię: do grupy świetlicowej trafia zahukany 7-latek. Wchodzi pod stół i za nic nie można go stamtąd wyciągnąć. Mija rok, dwa i widzisz tego samego chłopca, tyle że otoczonego wianuszkiem kolegów. Lubianego członka grupy, którego wszędzie pełno.
Opublikowano: 24.03.2016 16:25
Szkolenie dla zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych pomagającym rodzinom z problemem przemocy
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizuje w Warszawie w dniach 14-15 kwietnia 2016r. szkolenie dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych powołanych do realizacji zadań związanych z pomocą rodzinom z problemem przemocy
Opublikowano: 20.02.2016 17:38
Pozytywna profilaktyka po 10 latach
Krzysztof Ostaszewski Dr n. hum., adiunkt w Zakładzie Zdrowia Publicznego Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, kierownik Pracowni Profilaktyki Młodzieżowej „Pro-M” na łamach "Świata Problemów" dokonuje oceny funkcjonowania przez ostatnią dekadę koncepcji profilaktyki opartej na wiedzy o mechanizmach resilience i czynnikach chroniących
Opublikowano: 15.12.2015 11:36
Informacja PARPA dla osób planujących przystąpić do egzaminu certyfikacyjnego na specjalistę psychoterapii uzależnień / instruktora terapii uzależnień
Opublikowano: 23.09.2015 18:38
Algorytmy postępowania dla pracowników oświaty w przypadku podejrzenia przemocy domowej wobec dziecka
"Każda placówka oświatowa może mieć pod swoją opieką ucznia, podopiecznego, który doznaje przemocy ze strony osób najbliższych. Czy każdy pracownik oświaty wie, co powinien zrobić, gdy zetknie się z takim przypadkiem?"
Opublikowano: 21.08.2015 13:59
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje o egzaminie na Specjalistę/Konsultanta w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
W dniu 3 grudnia 2015 roku odbędzie się egzamin na Specjalistę/Konsultanta w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Egzamin przeprowadzony będzie w oparciu o zasady egzaminowania zawarte w „Programie potwierdzania kwalifikacji osób pracujących w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinach w szczególności z problemem alkoholowym”.
Opublikowano: 27.07.2015 20:28
Wczesna profilaktyka marginalizacji – program pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i ich rodzinami
Pani Elżbieta Dallemura - terapeuta środowiskowy, asystent rodzinny, koordynator merytoryczny programu psychoprofilaktycznego realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom „Szansa”, skierowanego do rodzin marginalizowanych na osiedlu socjalnym w Białymstoku w artykule zamieszczonym na łamach czerwcowego wydania "Świata Problemów" pt.: "Wczesna profilaktyka marginalizacji – program pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i ich rodzinami" analizuje najskuteczniejszą metodę rozwiązania problemu marginalizacvji we wczesnych latach dzieciństwa tj. wczesną profilaktykę oraz zintegrowane usługi wspomagające prawidłowy rozwój małego dziecka.
Opublikowano: 23.06.2015 17:45
Spotkanie z przedstawicielami Dzielnicowych Zespołów
W dniu 22 czerwca br. w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Targówek odbyło się spotkanie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy z przedstawicielami Dzielnicowych Zespołów.
Opublikowano: 24.05.2015 13:35
Ankieta poświęcona świadomości konsumentów i skuteczności informacji na temat alkoholu
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaprasza do wypełnienia ankiety poświęconej świadomości konsumentów i skuteczności informacji na temat alkoholu w ramach badania wykonywanego jako wspólne działanie Unii Europejskiej w sprawie ograniczenia szkodliwych skutków spożywania alkoholu (RARHA)