Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Stołecznego Warszawy

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy

Aktualności

Opublikowano: 20.12.2017 17:09
O wsparciu i terapii wspierającej
"Niemal każdemu człowiekowi znane jest pozytywne doświadczenie wsparcia płynącego od bliskiej osoby. Nawet przypadkowy człowiek, który w odpowiednim momencie okaże życzliwość lub zainteresowanie, może mieć duży wpływ na czyjeś samopoczucie i funkcjonowanie"
Opublikowano: 14.12.2017 19:55
Egzaminy dla specjalistów i instruktorów terapii uzależnień w 2018r.
W roku 2018 odbędą się w dwóch turach (wiosennej i zimowej) sesje egzaminacyjne dla kandydatów na specjalistów psychoterapii uzależnień i instruktorów terapii uzależnień
Opublikowano: 26.09.2017 17:30
Konferencja Szkoleniowa „Zmiany w szkole – co one oznaczają dla profilaktyki”.
W dniach 13-15 listopada 2017 w Krakowie odbędzie się XIV Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa poświecona profilaktyce problemowej „Zmiany w szkole – co one oznaczają dla profilaktyki”
Opublikowano: 1.08.2017 18:50
Trauma u DDA – ryzyko wystąpienia, konsekwencje dla funkcjonowania, wyzwania dla terapii
"Kiedy spotykamy się w gabinecie z powodu objawów lękowych czy depresyjnych, nie zawsze jest od razu oczywiste, że dzisiejsze problemy to nic innego jak odroczone skutki doświadczeń traumatycznych. Wreszcie (i dotyczy to niestety sporej części pacjentów DDA) może dojść do interakcji wielu traum i ich konsekwencji."
Opublikowano: 22.03.2017 17:25
Spotkanie pełnomocników zarządów województw
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizowała w dniu 7 marca br.w Toruniu spotkanie pełnomocników zarządów województw ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz dyrektorów wojewódzkich ośrodków terapii uzależnienia i współuzależnienia. Uczestnicy spotkania omówili bieżące zadania, jak również wymienili się opiniami oraz informacjami na temat swoich dotychczasowych doświadczeń.
Opublikowano: 18.02.2017 18:03
Rozwiązywanie problemów alkoholowych w domach pomocy społecznej
"Nie ma ogólnopolskich badań szacujących odsetek mieszkańców DPS-ów nadużywających alkoholu. Badania wykonywane w kilku województwach pokazują, że osoby pijące alkohol szkodliwie i uzależnione stanowią od kilku do kilkunastu procent mieszkańców, sporadycznie ponad 20%." - wskazuje Jadwiga Fudała w swoim artykule na łamach "Świata Problemów"
Opublikowano: 19.12.2016 17:55
"Osoba terapeuty a wyniki psychoterapii"
"Badania efektywności psychoterapii dowodzą, że terapeuci mogą być mniej lub bardziej skuteczni, nawet jeśli pracują w tym samym nurcie pomagania. Lepsze rezultaty osiągają generalnie osoby dysponujące większą wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami, jak również te, które są postrzegane przez klientów jako dojrzałe psychicznie, zrównoważone, kompetentne, silne, pewne siebie, ale zarazem wrażliwe, empatyczne, wiarygodne i zaangażowane w relację"
Opublikowano: 13.09.2016 17:12
Stanowisko Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w sprawie przetwarzania danych osobowych
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w dniu 7 września 2016r. przedstawiła stanowisko w sprawie przetwarzania danych osobowych przez gminne komisja rozwiązywania problemów alkoholowych
Opublikowano: 17.06.2016 19:38
Ocalone szanse
W świetlicy socjoterapeutycznej „rozwój” to synonim sukcesu. Bo jak inaczej podsumować taką historię: do grupy świetlicowej trafia zahukany 7-latek. Wchodzi pod stół i za nic nie można go stamtąd wyciągnąć. Mija rok, dwa i widzisz tego samego chłopca, tyle że otoczonego wianuszkiem kolegów. Lubianego członka grupy, którego wszędzie pełno.
Opublikowano: 24.03.2016 16:25
Szkolenie dla zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych pomagającym rodzinom z problemem przemocy
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizuje w Warszawie w dniach 14-15 kwietnia 2016r. szkolenie dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych powołanych do realizacji zadań związanych z pomocą rodzinom z problemem przemocy