Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Stołecznego Warszawy

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy

Aktualności

Opublikowano: 22.03.2017 17:25
Spotkanie pełnomocników zarządów województw
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizowała w dniu 7 marca br.w Toruniu spotkanie pełnomocników zarządów województw ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz dyrektorów wojewódzkich ośrodków terapii uzależnienia i współuzależnienia. Uczestnicy spotkania omówili bieżące zadania, jak również wymienili się opiniami oraz informacjami na temat swoich dotychczasowych doświadczeń.
Opublikowano: 18.02.2017 18:03
Rozwiązywanie problemów alkoholowych w domach pomocy społecznej
"Nie ma ogólnopolskich badań szacujących odsetek mieszkańców DPS-ów nadużywających alkoholu. Badania wykonywane w kilku województwach pokazują, że osoby pijące alkohol szkodliwie i uzależnione stanowią od kilku do kilkunastu procent mieszkańców, sporadycznie ponad 20%." - wskazuje Jadwiga Fudała w swoim artykule na łamach "Świata Problemów"
Opublikowano: 19.12.2016 17:55
"Osoba terapeuty a wyniki psychoterapii"
"Badania efektywności psychoterapii dowodzą, że terapeuci mogą być mniej lub bardziej skuteczni, nawet jeśli pracują w tym samym nurcie pomagania. Lepsze rezultaty osiągają generalnie osoby dysponujące większą wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami, jak również te, które są postrzegane przez klientów jako dojrzałe psychicznie, zrównoważone, kompetentne, silne, pewne siebie, ale zarazem wrażliwe, empatyczne, wiarygodne i zaangażowane w relację"
Opublikowano: 13.09.2016 17:12
Stanowisko Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w sprawie przetwarzania danych osobowych
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w dniu 7 września 2016r. przedstawiła stanowisko w sprawie przetwarzania danych osobowych przez gminne komisja rozwiązywania problemów alkoholowych
Opublikowano: 17.06.2016 19:38
Ocalone szanse
W świetlicy socjoterapeutycznej „rozwój” to synonim sukcesu. Bo jak inaczej podsumować taką historię: do grupy świetlicowej trafia zahukany 7-latek. Wchodzi pod stół i za nic nie można go stamtąd wyciągnąć. Mija rok, dwa i widzisz tego samego chłopca, tyle że otoczonego wianuszkiem kolegów. Lubianego członka grupy, którego wszędzie pełno.
Opublikowano: 24.03.2016 16:25
Szkolenie dla zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych pomagającym rodzinom z problemem przemocy
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizuje w Warszawie w dniach 14-15 kwietnia 2016r. szkolenie dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych powołanych do realizacji zadań związanych z pomocą rodzinom z problemem przemocy
Opublikowano: 20.02.2016 17:38
Pozytywna profilaktyka po 10 latach
Krzysztof Ostaszewski Dr n. hum., adiunkt w Zakładzie Zdrowia Publicznego Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, kierownik Pracowni Profilaktyki Młodzieżowej „Pro-M” na łamach "Świata Problemów" dokonuje oceny funkcjonowania przez ostatnią dekadę koncepcji profilaktyki opartej na wiedzy o mechanizmach resilience i czynnikach chroniących
Opublikowano: 15.12.2015 11:36
Informacja PARPA dla osób planujących przystąpić do egzaminu certyfikacyjnego na specjalistę psychoterapii uzależnień / instruktora terapii uzależnień
Opublikowano: 23.09.2015 18:38
Algorytmy postępowania dla pracowników oświaty w przypadku podejrzenia przemocy domowej wobec dziecka
"Każda placówka oświatowa może mieć pod swoją opieką ucznia, podopiecznego, który doznaje przemocy ze strony osób najbliższych. Czy każdy pracownik oświaty wie, co powinien zrobić, gdy zetknie się z takim przypadkiem?"
Opublikowano: 21.08.2015 13:59
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje o egzaminie na Specjalistę/Konsultanta w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
W dniu 3 grudnia 2015 roku odbędzie się egzamin na Specjalistę/Konsultanta w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Egzamin przeprowadzony będzie w oparciu o zasady egzaminowania zawarte w „Programie potwierdzania kwalifikacji osób pracujących w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinach w szczególności z problemem alkoholowym”.