Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Stołecznego Warszawy

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy

Działania pomocowe w czasie epidemii

Opublikowano: 11.05.2020 17:39 przez Andrzej Dębski

Informacje na temat działań pomocowych realizowanych w 2020 r. w ramach zadań zleconych przez m.st. Warszawę, prowadzonych przez organizacje pozarządowe i placówki lecznictwa odwykowego podczas stanu epidemii COVID-19

Zapraszamy do zapoznania sie z pełną ofertą działań pomocowych realizowanych w 2020 r. w ramach zadań zleconych przez m.st. Warszawę