Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Stołecznego Warszawy

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy

"Jakość w profilaktyce"

Opublikowano: 12.06.2019 19:58 przez Andrzej Dębski

Na łamach "Świata Problemów" Artur Malczewski porusza niezwykle ważny temat dotyczący podejmowanych w Polsce od wielu lat działań na rzecz podniesienia jakości programów profilaktycznych

Autor artukułu pt. "Jakość w profilaktyce" przybliża nam jak działa w Polsce  m.in. System rekomendacji programów profilaktycznych i zdrowia psychicznego. Ponadto analizuje jak są realizowane w gminach programy w odniesieniu do rekomendacji.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z artukułem.