Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Stołecznego Warszawy

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy

Opinia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie możliwości uzyskiwania przez gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych danych od innych podmiotów

Opublikowano: 21.10.2019 18:16 przez Andrzej Dębski

Dnia 4 października 2019 r. PARPA otrzymała od Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych opinię w przedmiocie możliwości uzyskiwania przez gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych danych, w tym danych wrażliwych, od innych podmiotów na podstawie art. 25a ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r., poz. 2137 ze zm.) na rzecz procedury zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu.

Zapraszamy do zapoznania się z całością artykułu oraz ww. opinią