Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Stołecznego Warszawy

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy

Terminy egzaminów na certyfikowanego specjalistę w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych na 2020 r.

Opublikowano: 21.02.2020 19:12 przez Andrzej Dębski

W dniach 26-27 maja 2020 roku (wtorek - środa) odbędzie się sesja egzaminacyjna na certyfikowanego specjalistę w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych.

Zgodnie z komunikatem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych egzaminy będą przeprowadzane w oparciu o zasady egzaminowania zawarte w "Programie potwierdzania kwalifikacji osób pracujących w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych”, który jest dostępny na stronie www.parpa.pl