Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Stołecznego Warszawy

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy

Tworzenie nowego programu profilaktycznego dla szkół ponadpodstawowych

Opublikowano: 19.04.2019 18:28 przez Andrzej Dębski

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaprasza nauczycieli szkół ponadpodstawowych do współpracy przy tworzeniu nowego programu profilaktyczno-wychowawczego dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Nowy program tworzony jest na zlecenie PARPA jako zadanie konkursowe pn. "Opracowanie programu profilaktyki uniwersalnej wspierającego prawidłowy rozwój uczniów", finansowane z dotacji Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Realizatorem projektu jest MJRConsulting a autorami nowego programu zespół trenerski NODN Sophia.

Czas trwania projektu zaplanowano do  końca 2020 roku.

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie PARPA