Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Stołecznego Warszawy

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy

Gdzie szukać pomocy?

 

1. Punkt Informacyjno - Konsultacyjny

prowadzi działalność skierowaną szczególnie do osób:

1)    będących w kryzysie;

2)    uzależnionych od alkoholu i innych środków odurzających;

3)    członków rodzin osób uzależnionych;

4)    doświadczających przemocy.

Do zadań punktów Informacyjno - Konsultacyjnych należy w szczególności :

1)    Wstępna diagnoza i ocena sytuacji rodzinnej;

2)    Udzielanie konsultacji i porad psychologicznych, prawnych, socjalnych oraz porad z zakresu profilaktyki HIV/AIDS;

3)    Motywowanie do podjęcia leczenia oraz kierowanie do specjalistycznych placówek;

4)    Inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej;

5)    Prowadzenie w środowisku działań edukacyjno-informacyjnych i motywujących;

6)    Udostępnianie materiałów edukacyjnych i informacyjnych;

7)    Stałe aktualizowanie bazy danych o wszelkich formach pomocy;

8)    Prowadzenie informacji telefonicznej;

9)    Prowadzenie statystyki udzielanych porad i konsultacji

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny nie prowadzi terapii

2. Dzielnicowe Zespoły Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy

W każdej z dzielnic m.st. Warszawy działają Dzielnicowe Zespoły, które realizują zadania zlecone przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy, zgodnie z zapisami określonymi w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy uchwalanym corocznie przez Radę m. st. Warszawy.

Główne zadania Dzielnicowych Zespołów to:

 1)           współpraca w realizacji rocznego harmonogramu, w tym zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - z wydziałami realizującymi lokalny harmonogram działań lub program profilaktyki uzależnień;

2)           składanie zarządowi dzielnicy oraz Komisji rocznego sprawozdania z realizacji zadań dzielnicowego zespołu;

3)           przygotowanie planu wydatków związanych z procedurą zobowiązania do leczenia odwykowego, w tym kosztów opłaty sądowej i wynagrodzenia za sporządzenie opinii przez biegłych w przedmiocie uzależnienia i przedkładanie go naczelnikowi wydziału realizującego harmonogram;

4)           podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego;

5)           podejmowanie czynności w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wszczynanie procedury Niebieskiej Karty;

6)           udział w pracach Zespołów Interdyscyplinarnych i grupach roboczych.

Dzielnicowy Zespół wszczyna postępowanie :

  • na wniosek złożony przez członka rodziny lub jakąkolwiek inną osobę
  • na wniosek złożony przez organizację lub instytucję
  • z inicjatywy własnej.

 

Poniżej wykaz Dzielnicowych Zespołów

1.

Bemowo

ul. Rozłogi 10
01 – 310 Warszawa
tel. 533 78 85 fax. 533 76 14

2.

Białołęka

ul. Marywilska 44 C lok. 4
03 -042  Warszawa
tel. 22 300 47 34

e-mail:                                        bialoleka_dza@um.warszawa.pl

3.

Bielany

ul. Żeromskiego 29
01 – 882 Warszawa
tel. 373-31-80, 373-31-55

4.

Mokotów

ul. Bachmacka 1a
02-647 Warszawa
tel. 22 443 67 47, fax.22 565 17 97

5.

Ochota

ul. Białobrzeska 32
02-431 Warszawa
tel. 22 822 56 92
e-mail:                                     uzaleznienia@urzadochota.waw.pl

www.urzadochota.waw.pl

 

6.

Praga Południe

ul. Paca 39
04 – 376 Warszawa
tel. 22 44 35 404

e-mail: dz@pik.pragapld.waw.pl

7.

Praga Północ

ul. Jagiellońska 60 lok. 90
03 – 468 Warszawa
tel. 741 38 10

e-mail:                                     ppn.krpadz@um.warszawa.pl

8.

Rembertów

al. gen. Chruściela 28, parter, pok. 101
04-401 Warszawa
tel. 515 18 43

9.

Śródmieście

ul. Nowy Świat 39
00-029 Warszawa
tel. 22 443 92 92 lub 22 502 29 34

10.

Targówek

ul. Kondratowicza 20
00-983 Warszawa
tel. 22  443 88 12                                                      dyżury ul. Wincentego 87 p. 18

e-mail: jsieniutycz@targowek.waw.pl

11.

Ursus

ul. Plac Czerwca 1976 roku 1
02 – 495 Warszawa
tel. 478 41 18

12.

Ursynów

ul. Dereniowa 52/54
02 – 776 Warszawa
tel. 22 443 75 42

13.

Wawer

ul. Włókiennicza 54 pok. 18
04-970 Warszawa
tel. 22 443 70 77

e-mail:                               bjerzmanowska@um.warszawa.pl,  akolano2@um.warszawa.pl

14.

Wesoła

ul. W. Raczkiewicza 31
05-075 Warszawa-Wesoła
tel. 22  760 84 13

15.

Wilanów

Ul. Klimczaka 4, pok. 304

02-797 Warszawa

tel. 507 564 570, 22 44 35 079

adres do korespondencji:

ul. Stanisława Kostki Potockiego 11                             02-958 Warszawa

e-mail:                                     zespol.dzielnicowy@wilanow.pl

16.

Włochy

ul. Centralna 24
02-272 Warszawa
tel. 22 443 44 74

e-mail: dzwlochy@o2.pl

17.

Wola

ul. ul. Żelazna 99, pokój 303,

tel. 22 44 35 756

e-mail: pik.wola@um.warszawa.pl

18.

Żoliborz

ul. Słowackiego 6/8 01-627 Warszawa                           tel. 22 443 90 73                                                          e-mail: zespol@zoliborz.org.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

Dzielnica

Adres

Telefon

Email

1.

Bemowo

Punktu Informacyjno – Konsultacyjny, ul. Rozłogi 10,
01-310 Warszawa

22 53 37 885

m.maciol@bemowo.waw.pl

2.

Białołęka

Punktu Informacyjno - Konsultacyjny m. st. Warszawy
w Dzielnicy Białołęka,

ul. Marywilska 44C lok. 5

22 300 47 35

pik@qrozwojowi.org.pl

www.pik.qrozwojowi.org.pl

3.

Bielany

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

ul. S. Żeromskiego 29, ·01-882 Warszawa

22 37-33-180

 

pik@poczta.bielany.waw.pl

4.

Mokotów

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów

ul. Bachmacka 1 a,

02- 647 Warszawa

22 56 51 796,

22 56 51 797

brak

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów

ul. Gagarina 27,

00-753 Warszawa

22 841 93 49

brak

5.

Ochota

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny, ul. Białobrzeska 32, 00-341 Warszawa

22 822 56 92

pik(at)urzadochota.waw.pl

6.

Praga Południe

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny,

ul. Paca 39, Warszawa

22 443 54 04

info@pik.pragapld.waw.pl

7.

Praga

Północ

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny, ul. Jagiellońska 60 lok. 90, Warszawa

22 741 38 10

Aktualnie brak

8.

Rembertów

Urząd Dzielnicy Rembertów
m. st. Warszawy, 04-401 Warszawa ul. Al. gen.

A. Chruściela 28, Warszawa

22 51 51 843

rembertow.PIK@um.warszawa.pl

9.

Śródmieście

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny,

ul. Nowy świat 39

00-029 Warszawa

 

22 443 92 91

 

PIK@srodmiescie.warszawa.pl / e-poradniapik@srodmiescie.warszawa.pl

10.

Targówek

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny,

ul. Św. Wincentego 87, 03-291 Warszawa

22 443 87 32

brak (kontakt z pracownikiem Wydziału odpowiedzialnym za PIK mgrudzien@targowek.waw.pl

11.

Ursus

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Dzielnicy Ursus.

22 478 41 18

majajack@wp.pl

12.

Ursynów

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

Adres: ul. Dereniowa 52/54,

02-776 Warszawa

22 443 75 44

pik@ursynow.pl

13.

Wawer

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny

ul. Włókiennicza 54 pok. 18, Warszawa

 

22 443 70 78

 

agawryszewska@um.warszawa.pl

14.

Wesoła

ul. W. Raczkiewicza 21A
05-075 Warszawa-Wesoła

 22 773 44 12

    22 773 94 40

brak

15.

Wilanów

Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, 02-797 Warszawa,
ul. Klimczaka 4, III piętro, pokoje 303 – 305.

22 443 50 79

obecnie brak

16.

Włochy

Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w Dzielnicy Włochy, ul. Centralna 24,
02-271 Warszawa

 

22 443 44 74

pikwlo@um.warszawa.pl

17.

Wola

Punkt Informacyjno - Konsultacyjny w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola
ul. Syreny 18, Warszawa

22 443 57 60

pik.wola@um.warszawa.pl

18.

Żoliborz

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny

ul. Gdańska 4, Warszawa

22 403 40 16; 22  403 40 17

Obecnie brak