Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Stołecznego Warszawy

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy

Skład Komisji

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy działa na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007r., nr 70, poz. 473 ze zm.). Zgodnie z ww. aktem prawnym Komisję powołał Prezydent m.st. Warszawy Zarządzeniem Nr 140/2020 z dnia 5 lutego 2020 r.

W skład Komisji wchodzą:

1.    Ewa Bachanek – Znamierowska – Przewodnicząca

2.    Małgorzata Zawistowska – Sekretarz

3.    Marek Pajer – Członek Komisji

4.    Beata Humięcka – Członek Komisji

5.    Aleksandra Szołdra – Członek Komisji

6.    Karolina Makos – Członek Komisji

7.    Teresa Rudnik – Członek Komisji

8.    Marta Bachórz – Członek Komisji

9.    Małgorzata Krasowska – Członek Komisji

10. Monika Kurowska – Członek Komisji

11. Krzysztof Dąbrowa – Członek Komisji

12. Andrzej Dębski – Członek Komisji

13. Iwona Sobolewska – Członek Komisji

14. Katarzyna Bernacik – Członek Komisji