Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Stołecznego Warszawy

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy

Skład Komisji

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy działa na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007r., nr 70, poz. 473 ze zm.). Zgodnie z ww. aktem prawnym Komisję powołała Prezydent m.st. Warszawy Zarządzeniem Nr 5582/2014 z dnia 14 lutego 2014r. oraz Nr 1170/2017 z dnia 3 lipca 2017 r.

W skład Komisji wchodzą:

1.  Hubert Mazurek – Przewodniczący;

2.  Magdalena Woźniak – Sekretarz;

3.  Małgorzata Krasowska – członek;

4.  Beata Bielska – Karwot – członek;

5.  Jolanta Paluszak – członek;

6.  Monika Kurowska – członek;

7.  Anna Czarnecka – członek;

8.  Andrzej Dębski – członek;

9.  Ewa Bachanek-Znamierowska – członek;

10. Krzysztof Dąbrowa – członek;

11. Wojciech Otawa – członek;

12. Tomasz Woźniak – członek;

13. Krzysztof Sirko - członek.